LICOTA MADE IN TAIWAN 42PCS 1/4" DR. RATCHET SOCKET AND BIT SET


Price:
Sale priceRs.15,820

Description

LICOTA 42PCS 1/4" DR. RATCHET SOCKET AND BIT SET

Contents:

 • 13 - 1/4" DR. 6PT FLANK SOCKET:ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. RATCHET HANDLE (72T)
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. BIT DRIVER T-HANDLE
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. UNIVERSAL JOINT
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. SLIDING T-BAR
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 2 - 1/4" DR. EXTENSION BAR: 2", 6"ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎ̥ 6.35 MM COUPLER
 • ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 1 - 1/4" DR. ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎ̥ 25 MM SOCKET ADAPTER
 • 21 - 1/4" DR. ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ__ÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ_ÌÎ̥ 25 MML BIT (S2):ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ 7 - TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___5 - HEX: 2, 3, 4, 5, 6
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___2 - SL: 4, 6
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___3 - PZ: #1, #2, #3
  ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___ÌÎÌ__í«ÌÎÌÊÌÎÌ_ÌÎ_ÌÎÌ___4 - PH: #0, #1, #2, #3
 • CR-V STEEL, BIT: S2
 • MICRO FINISHED

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

You may also like

Recently viewed