DONGCHENG JIG SAW, 600W


Price:
Sale priceRs.16,790

Description

DONGCHENG JIG SAW, 600W, 500-3000r.p.m, V.Speed, Orbital, 0-45ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎÌ_í¢í«_ bevel cut, Alu. base
Cutting Depth: Wood 65mm
ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_ ÌÎÌ_ÌỊ̂í«̴åÇÌÎëەÀ_ÌÎ_Steel 10mm
NW: 2.5kg

You may also like

Recently viewed